look is free

look is free

Hello. I am Kristy.
I moved to Norway from the Czech Republic
to find a happiness in the most beautiful country.
I am interested in nice things - photography, design, fashion, travelling.
So I travel, take pictures and look around...
You can join me. Look is free!

#copenhagen #windy #nyhavn #selfie #blackandwhite #travelling

#copenhagen #windy #nyhavn #selfie #blackandwhite #travelling


Amazing time in Åre/Sweden

Originally the plan has been to stay one night. But I didn’t have to persuade anybody, we have extended accommodation for two nights. Actually the reason for me was the accommodation! :-D We had a whole apartment with fireplace and sauna. We had a great time! The first day Tarik tried downtown skis and we went to practise on back country cross country skis and in the evening we went for a classic skating on the frozen lake.

Åre is great, we were excited. Lots of slopes, ridges feasible for ski-touring. A major mountain town are no kitsch, just the place for lovers of winter sports. In the evening we always took the sauna, cooled down in the snow and and watched the stars from the terrace. And with a bottle of wine we looked on the Swedish documents from the animal kingdom which we laughed as best comedy.

/Původně jsme měli zůstat jednu noc, ale ani jsem nemusela nikoho dlouho přemlouvat a hned jsme si ubytování prodloužili na dvě noci. A že byl pro mě důvod hlavně to ubytování :-D. Měli jsme celý apartmán s krbem a saunou. A strašně jsme si to užili. První den šel Tárik na sjezdovky a my jsme šli s Jendou trénovat na back country běžkách a navečer jsme si šli ještě zaběhat na klasiku na zamrzlé jezero.

Åre je super, byli jsme nadšení. Spousta sjezdovek, hřebeny schůdné pro skialpinisty. A hlavně horská městečka nejsou žádné kýče, prostě jen místa pro milovníky zimních sportů. Večer jsme vždycky dali saunu, po sauně se zabořili do sněhu a rozehřátí jsme na terase pozorovali hvězdy. A pak jsme se u vína dívali na švédské dokumenty z říše zvířat u kterých jsme se nasmáli jako u nejlepší komedie.


Dreams came true, there are healthy biscuits!
I just baked some cookies. Maybe don’t look like masterpiece, but they taste great.
Mix the mashed banana, egg, oatmeal, some seeds, in my case it was a sunflower and sesame seeds and pieces of dark chocolate, add a little flour with the baking powder. The consistency is thick. Bake in the oven or fry in dry pan from both sides.
/Právě jsem si upekla pár sušenek. Možná tak nevypadají, ale chutnají výborně.
Smícháme rozmačkaný banán, vajíčko, ovesné vločky, semínka, které doma najdeme, v mém případě to byla slunečnicová a sezamová a kousky hořké čokolády, přidáme trochu mouky s práškem do pečiva. Konzistence je hustá. Pečeme v troubě nebo smažíme na sucho na pánvi z každé strany.

Dreams came true, there are healthy biscuits!

I just baked some cookies. Maybe don’t look like masterpiece, but they taste great.

Mix the mashed banana, egg, oatmeal, some seeds, in my case it was a sunflower and sesame seeds and pieces of dark chocolate, add a little flour with the baking powder. The consistency is thick. Bake in the oven or fry in dry pan from both sides.

/Právě jsem si upekla pár sušenek. Možná tak nevypadají, ale chutnají výborně.

Smícháme rozmačkaný banán, vajíčko, ovesné vločky, semínka, které doma najdeme, v mém případě to byla slunečnicová a sezamová a kousky hořké čokolády, přidáme trochu mouky s práškem do pečiva. Konzistence je hustá. Pečeme v troubě nebo smažíme na sucho na pánvi z každé strany.


Run after the rain

I guess the fresh air after the rain makes running easier or is it finally any progress after several sessions? This time with only one break for a photo shoot! I have a great feeling! :-)

and with this song with a smile on my face! :-)

https://www.youtube.com/watch?v=Qtb11P1FWnc

/ Asi se díky četsvému vzduchu po dešti běhá líp nebo že by byl po několika trénincích konečně znát pokrok? Tentokrát jedním dechem jen s přestávkou na focení! Mám skvělý pocit! :-)

A s touto písničkou navíc s úsměvem na rtech! :-)


April weather

sky changes in 15 minutes :-)


Amazing time in Åre/Sweden

- having fun with skis and various types of cameras :-).


Amazing time in Åre/Sweden

Before leaving for the spring to the SOUTH :-) on Monday (Copenhagen, Amsterdam, Pilsen), I’m coming back to the pictures of our trip to the ski resort in Åre (Sweden). Our good friend came to visit us to Norway and because he is a freeride ethusiastic and Åre is a great place for freeride, we went 2 hours by car to the neighboring country. And it was a paradise!

/ Než se vydám za teplem na jih :-) (Kodaň, Amsterdam, Plzeň), vracím se k fotkám z našeho výletu do lyžařského střediska Åre ve Švédsku. Přijel nás navštívit dobrý kamarád Tárik a protože je nadšeným freeride jezdcem a Åre je pro freeride jako dělaný, vydali jsme se asi 2 hodiny autem do sousední země. A byl to ráj!


RUN FOR FUN

to be happier, healthier and if I lose some weight it would be also welcomed :-)

This article is quite unusual for me - absolute anti-athlete giving advice about how to run. But if I can do it, then it can be done by anybody.

What motivated me to such activity is the fact, that in Norway, especially in Trondheim, many people run in any weather at any time of day and night. I don’t have to ashamed, no one notices me.

How to start and hold:

1) First select the suitable footwear. The good news is that sneakers are a hot trend this season! :-)

2) The most important thing to me is not to overdo it at the beginning. A lot of people are trying to give maximum, running too fast or too long and the next day they can’t move and it discourages them from another try. For beginners is enough just 15-20 minutes every other day and weekly five minutes more. You can alternate running with walking.

3) It is very important to stretch properly before and after workout. You may need to start slowly to keep warm, then stretch and at the end of the workout get again slower to cool yourself and stretch again at home.

4) A great tip is to take a route that you will repeat and see how you are improving. For me it is very motivating to watch my results on application in the smart phone. Not only that I can overtake myself, but I can see how much I did in a week. And I can listen to music while running.

5) And finally, the most important thing: Do it for fun and no more excuses! :-)

/// Tento článek je pro mě naprosto nezvyklý. Já absolutní antitalent, abych dávala někomu rady, jak běhat :-). Ale když to zvládnu já, musí to zvládnout každý! :-)

Co mě motivalo k takové aktivitě je asi fakt, že tady běhá každý za jakéhokoliv počasí v jakoukoliv denní a noční hodinu. Takže se nemusím stydět přidat se, nikdo si mě ani nevšimne.

Jak začít a vydržet:

1) Za prvé si vyberte vhodnou obuv, to je jasné :-), dobrou správu je, že tenisky jsou letos žhavým trendem! :-)

2) Nejdůležitější podle mě je to ze začátku nepřehnat. Spousta lidí se snaží vydat maximum, běží moc rychle nebo moc dlouho a druhý den se nemohou pohnout a to je od dalšího pokusu odradí. Pro úplné začátečníky stačí klidně 15 - 20 minut obden, abyste měli den na regeneraci. Můžete střídat běh s chůzí. A každý týden o pět minut zvyšovat.

3) Velmi důležité je se před tréninkem a po tréninku pořádně protáhnout. Můžete se třeba pomalu vyklusat, abyste se zahřáli, pak se protáhnout, nakonec zase zvolit pomalejší tempo na vychladnutí a doma v teple se znovu protáhnout.

4) Skvělé je mít nějakou trasu, kterou budete opakovat a sledovat, jak se zlepšujete. Pro mě je hodně motivační sledovat své výsledky v aplikaci na chytrém telefonu. Nejen že tam mohu předbíhat sama sebe, ale ještě vidím, kolik jsem toho naběhala třeba za týden. A ještě si můžu při běhu poslechnout nějakou dobrou muziku.

5) A na závěr to nejdůležitější: Dělejte to pro zábavu a už žádné výmluvy! :-)

my today’s route: http://www.strava.com/activities/128497270


Actress Jena Malone sings beaufitul song from a new album coming out in late spring


This day I found out that our balcony is useful! Lovely! #norway  #spring #miracle

This day I found out that our balcony is useful! Lovely! #norway #spring #miracle


Bakklandet in motion

Bakklandet in motion


Back to the red coat and messy hair ;-). #redcoat #messyhair #curly #fashion


This weekend was amazing! Love this country! #norway #camping #outdoor #friends

This weekend was amazing! Love this country! #norway #camping #outdoor #friends


"You need to be cold to be queen…"